Obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky pro internetový portálwww.barboramahnelova.cz

V podmínkách je popsán a upraven vztah mezi provozovatelem portálu Ing. Petrem Mahnelem(IČO 06972560, se sídlem Přípotoční 347, 250 85 Bašť, Česká republika) na straně dodavatele a zákazníkem na straně kupujícího. Obchodní podmínky simulují Kupní smlouvu v návaznosti na ceny při využití internetového portálu www.barboramahnelova.cz

Cenové podmínky jednotlivého zboží zobrazovaného na www.barboramahnelova.cz  jsou chápány jako návrh Kupní smlouvy. Po odeslání objednávky s vyplněnými osobními a kontaktními údaji a s vybranou volbou přepravy, obdrží kupující do 48 hodin potvrzující e-mail, ke kterému bude připojena faktura k uhrazení. V případě volby možnosti „osobní vyzvednutí, sloučená objednávka, jiné“ bude kupující nejprve kontaktován individuálně e-mailem anebo telefonickya bude dohodnut přesný postup a případná specifika. Po té bude vyčíslena konečná cena a kupující obdrží fakturu k uhrazení. V naší nabídce je i možnost osobního vyzvednutí na adrese dodavatele. V případě volby osobního vyzvednutí, kupující nehradí dopravné ani balné. Předání zboží probíhá po předchozí domluvě.

Úhrada objednaného zboží je možná pouze převodem na účet.

Odeslání zboží probíhá, po jeho úplném uhrazení, ve lhůtě 2-6 dní. Vynakládáme pečlivou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Zboží je nadstandardně baleno do několika vrstev bublinkové folie a pevného kartonu, pokud se nejedná o nadrozměrné zboží jako je například šatní skříň či kredenc. Objednávky, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze odeslat s posunutým termínem ovšem pouze se souhlasem kupujícího. Nedodržení termínu odeslání dává kupujícímu právo odstoupit od Kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno Objednávky.

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Písemné odstoupení odsmlouvy musí být dodavateli odesláno ve výše uvedené lhůtěna e-mail b.mahnelova@seznam.cz . V případě odstoupení od Kupní smlouvy se kupní smlouva ruší. Zboží musí být kupujícím dodavateli vráceno do čtrnácti dnů od písemného doručení odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady za přepravu při navracení zboží hradí kupující. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je dodavatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí dodavatel kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Dodavatel se plně řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně dat fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy.

V Bašti dne 1.6. 2019 Ing. Petr Mahnel v. r..